ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΓΑΛΟΥ

Βιοψία Δέρματος

Η ιστοπαθολογική εξέταση είναι η πιο σημαντική μέθοδος στον τομέα της δερματολογίας. Στις περισσότερες Ευρωπαικές χώρες, οι βιοψίες αποτελούν καθημερινή διαδικασία ρουτίνας για όλους τους δερματολόγους.

Οι πιο σημαντικές αιτίες για τη διενέργεια βιοψιών είναι οι εξής:

  • Η τεκμηρίωση της διάγνωσης
  • Σταδιοποίηση όγκων
  • Παρακολούθηση
  • Επιστημονική τεκμηρίωση

Ρωτήστε μας για περισσότερες πληροφορίες !