ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΓΑΛΟΥ

Laser CO2 – Ηλεκτροκαυτηρίαση

Στο ιατρείο μας αναλαμβάνουμε τη θεραπεία διαφόρων βλαβών του δέρματος με τη μέθοδο της εξάχνωσης με τη δέσμη του laser διοξειδίου του άνθρακα (CO2) ή με ηλεκτροκαυτηρίαση.

Η καυτηρίαση βλαβών του δέρματος με laser CO2 είναι μια τεχνική που χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση διάφορων δερματικών προβλημάτων και ανωμαλιών.

Κατά τη διαδικασία, το laser CO2 εκπέμπει ενέργεια σε μορφή φωτός, η οποία απορροφάται από το νερό στα κύτταρα του δέρματος. Αυτό οδηγεί σε θέρμανση και καταστροφή των κυττάρων, και εν τέλει στην εξάχνωση και απομάκρυνση των βλαβών.

Δερματικές βλάβες που αντιμετωπίζονται με τη μεθοδο αυτή είναι :

  • Θηλώματα
  • Σμηγματορροικές υπερκερατώσεις
  • Δερματικά ογκίδια
  • Συριγγώματα
  • Ξανθελάσματα
  • Ινώματα
  • Αιμαγγειώματα

Ρωτήστε μας για περισσότερες πληροφορίες !