ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΓΑΛΟΥ

Η τοξίνη της αλλαντίασης (BTX) είναι ένα πολυπεπτίδιο που προέρχεται από το αναερόβιο Gram(+) βακτηρίδιο Clostridium botulinum. Η BTX δρα στις προσυναπτικές μεμβράνες των μεταγγαγλιακών χολινεργικών νευρικών ινών όπου αναστέλλει την απελευθέρωση της ακετυλοχολίνης στη νευρομυική σύναψη και προκαλεί χαλαρή παράλυση. Η χαλάρωση των μυών οδηγεί στην εξάλειψη των ρυτίδων που σχετίζονται με την κίνηση των μυών του προσώπου και οι οποίες καθώς γερνάμε γίνονται πιο έντονες και μόνιμες. Η μυική λειτουργία αρχίζει να αποκαθίσταται μετά από 3 μήνες περίπου και ολοκληρώνεται συνήθως μέχρι τον έκτο μήνα, καθώς δημιουργούνται νέες νευρικές απολήξεις για την ανάκτηση της λειτουργίας.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο εμπορικά διαθέσιμοι τύποι αλλαντικής τοξίνης: το Botox και το Dysport.

Η ΒΤΧ-Α είναι πολύ αποτελεσματική ως θεραπεία για τις υπερδυναμικές ρυτίδες του ανώτερου προσώπου, του μετώπου, της περιοφθαλμικής, παραρινικής, περιστοματικής και ρινοπαρειακής περιοχής καθώς και του κατώτερου προσώπου.

Η αλλαντική τοξίνη αποτελεί επίσης μία αποτελεσματική επικουρική μέθοδο σε συνδυασμό με άλλες κοσμητικές επεμβάσεις, ενισχύοντας και παρατείνοντας τα οφέλη από την χειρουργική επέμβαση, την επαύξηση των μαλακών μορίων και την ανάπλαση με laser.

Η θεραπεία των υπερδυναμικών ρυτίδων του προσώπου με ΒΤΧ-Α είναι ασφαλής και χωρίς σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Όταν χρησιμοποιείται σωστά, η συχνότητα των επιπλοκών είναι πολύ χαμηλή και η σοβαρότητά τους ήπια.

Οι περισσότερες από τις επιπλοκές είναι σχετικά σπάνιες και σχετίζονται με την κακή τεχνική έγχυσης.

Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες (ΑΕ) είναι το παροδικό οίδημα και η εκχύμωση στο σημείο της έγχυσης, ελαφρά κεφαλαλγία, γριππώδη συμπτώματα και βραχυπρόθεσμη υπαισθησία, οι οποίες μπορεί να διαρκέσουν για μερικές μέρες ως λίγες εβδομάδες μετά τη θεραπεία.

Ποιός είναι ο μηχανισμόs λειτουργίαs τηs Θεραπείαs αυτής;

Ο μηχανισμόs λειτουργίαs συνiσταται στον περιορισμό τηs ακούσιαs λειτουργίαs των μυών που προκαλούν τιs δυναμικέs ρυτiδεs. 

Έτσι αν στο πρόσωπο δεν έχουν ακόμη σχηματισθεί οι στατικές ρυτίδεs, με την αδρονοποίηση των μυών που είναι υπεύθυνοι για τη δημιουργία τους, επιτυγχάνεται η πλήρηs αποφυγή τουs. 

Στην περίπτωση που οι στατικέs ρυτίδεs έχουν ήδη σχηματισθεί η δράση του φαρμάκου δεν επιτρέπει την κίνηση των μυών, ένα πράγμα που οδηγεί στα σταδιακή λείανση και μείωση του βάθουs τουs.

Πώς γίνεται η θεραπεία και πόσο διαρκεί;

Με τη χρήση μιαs μικροσκοπικήs βελόναs εγχύεται ελάχιστη ποσότητα του φαρμόκου στα σημεία που έχει καθορήσει ο γιατρόs. Η όλη διαδικασία δε διαρκεί περισσότερα από 10 λεπτά και δεν προκαλείται καθόλου πόνοs, παρά μόνο μια στιγμιαία ενόχληση στα σημεία που γίνεται η θεραπεία. Δεν είναι αναγκαία π χρήση αναισθητικού καθώς ο πόνος είναι ανεπαίσθητος και μπορείτε αμέσωs μετά τη θεραπεία να επιστρέψετε κανονικά στιs καθημερινές σας δραστηριότητες.

Ποιά είναι η ιδανική ηλικία για να ξεκινήσω τη θεραπεία;

Η ιδανική ηλικία ποικίλει από άτομο σε άτομο μιας και η δημιουργία των ρυτίδων δεν εξαρτάται μόνο από την ηλικία αλλό και από την ποιότητα του δέρματοs και τη διάπλαση των μυών του προσώπου. Γi’αυτό και προσπαθούμε συχνά νά λειτουργήσουμε προληπτικά ώστε να καθυστερήσουμε ή και να αποτρέψουμε τη ρυτίδωσή του.

Υπάρχουν παρενέρyειες από τη θεραπεία;

Τα αποτελέσματα είναι πλήρωs αναστρέψιμα και έτσι δεν μπορούμε να μιλήσούμε για οποιαδήποτε μόνιμη παρενέργεια. Μετά τη θεραπεία, ενδέχεται να δημιουργηθούν μικροσκοπικές κοκκινίλεs στα σημεία των εγχύσεων οι οποίεs υποχωρούν μετά από 5-10 λεπτά. Αυτό, πρακτικά, σημαίνει ότι μέχρι την έξοδά σαs από το ιατρείο, τα σημάδια αυτά θα έχουν εξαφανισθεi. Μπορείτε λοιπόν νο συνεχίσετε τις δραστηριότητες σαs χωρίs κανένα πρόβλημα.

Πόσεs φορέs μπορώ να κάνω τη θεραπεία;

Σύμφωνα με κλινικέs έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί, όσεs φορέs και να προχωρήσει κανείς στη θεραπεία το αποτέλεσμα παραμένει πάντα το ίδιο.

Μάλιστα, τις περισσότερεs φορέs, μετά από 3-4 θεραπείεs, το μεσοδιάστημα μεταξύ 2 εφαρμογών αυξάνεται μιας και «ξεχνάμε» να κάνουμε τιs κινήσειs που προκαλούσαν τις ρυτίδες.

Πότε θα έχω ορατά αποτελέσματα και πόσο διαρκούν;

Το αποτελέσματα τnς θεραπείας αρχίζουν να γίνονται ορατά μετά από περίπου μια εβδομάδα. Η κινητικότητα των μυών θα επανέλθει σταδιακά. Συνήθωs χρειάζονται 2 και σπάνια 3 θεραπεiεs το χρόνο για να διατηρηθεί το όμορφο αποτέλεσμα και να μην επιτρέψουμε στιs ρυτίδεs να εμφανιστούν και πάλι.

Ρωτήστε μας για περισσότερες πληροφορίες !