ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΓΑΛΟΥ

Αφαίρεση Σπίλων, Κύστεων, Ογκιδίων του Δέρματος

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 97 60 602.

Ρωτήστε μας για περισσότερες πληροφορίες !