ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΓΑΛΟΥ

Τριχοριζόγραμμα – Τριχοσκόπηση

Το τριχοριζόγραμμα αποτελεί μία μέθοδο διάγνωσης και παρακολούθησης των παθήσεων των τριχών. Χρησιμοποιείται για τη διάκριση μεταξύ των διαφόρων μορφών αλωπεκίας (ανδρογενετικού τύπου, γυροειδής αλωπεκία, τελογενής τριχόρροια κ.τ.λ.) αλλά αποδεικνύεται και εξαιρετικά χρήσιμη μέθοδος στη μελέτη των παθήσεων του στελέχους.

Η εκτέλεση της εξέτασης πραγματοποιείται 3 έως 5 ημέρες μετά το λούσιμο του ασθενούς. Αποσπώνται με ειδική λαβίδα περίπου 60-80 τρίχες από τη βρεγματική και τη ινιακή περιοχή. Επιτρέπει την παρατήρηση στο μικροσκόπιο της μορφολογίας των τριχικών ριζών αλλά και του στελέχους της τρίχας. Απεικονίζεται έτσι το σύνολο των τριχών που αποσπώνται από μία συγκεκριμένη περιοχή του τριχωτού της κεφαλής σε διάφορες φάσεις του κύκλου ζωής τους και καταγράφονται τα αντίστοιχα ποσοστά καθώς και άλλα μορφολογικά ευρήματα.

Το τριχοριζόγραμμα ανάλογα με τα ποσοστά των τριχών που παρατηρούνται χαρακτηρίζεται: φυσιολογικό, τελογενές, δυστροφικό και μικτό. Σε ένα φυσιολογικό τριχοριζόγραμμα τα ποσοστά των ανωτέρω τύπων τρίχας είναι τα εξής:

  • Αναγενείς 80-85%
  • Καταγενείς 1-2%
  • Τελογενείς 10-18%
  • Δυσπλαστικές/Δυστροφικές 0-5%

Η τριχοσκόπηση είναι η δερματοσκόπηση των τριχών και του τριχωτού του κεφαλής με τη χρήση  δερματοσκοπίου ή βιντεομικροσκοπίου πολωμένου φωτός.

Εφαρμόζεται για τη διάγνωση διαταραχών αλωπεκίας, διαταραχών του θυλάκου και του στελέχους της τρίχας και άλλων παθήσεων του τριχωτού αποφεύγοντας πολλές φορές την βιοψία δέρματος που σε διαφορετική περίπτωση είναι απαραίτητη για την ακριβή διάγνωση.

Εκτός από τη διάγνωση αποτελεί χρήσιμο εργαλείο και στην παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της εκάστοτε θεραπείας.

Fotofinder Trichoscale pro – ψηφιακό τριχοριζόγραμμα

Το Fotofinder Trichoscale δίνει τη δυνατότητα να τεκμηριώσει και να ποσοτικοποιήσει τη διάχυτη απώλεια μαλλιών ψηφιακά με ακρίβεια. Όλες οι βασικές παράμετροι της ανάπτυξης των μαλλιών και απώλεια μαλλιών υπολογίζονται αυτόματα, γρήγορα, ανώδυνα και με ακρίβεια.

  • Σε αντίθεση με το παραδοσιακό τριχόγραμμα, είναι μια ανώδυνη διαδικασία χωρίς απώλεια τριχών
  • Υπολογίζει τον αριθμό των τριχών, την πυκνότητα των μαλλιών, τον λόγο αναγενών/καταγενών, τον αριθμό και την πυκνότητα των χνοώδων τριχών καθώς και τις τελικές τρίχες
  • Άμεση λειτουργία για τον υπολογισμό της πυκνότητας των μαλλιών
  • Προσδιορισμός του πάχους της τρίχας
  • Προσδιορισμός των τριχοθυλακίων
img
img2

Ρωτήστε μας για περισσότερες πληροφορίες !